Wed it » Ślubne Porady i Wskazówki » Ślub » Ślub z obcokrajowcem – jakie formalności?

Ślub z obcokrajowcem – jakie formalności?

Twój narzeczony lub narzeczona pochodzi zza granicy, ale postanowiliście węzłem małżeńskim związać się w Polsce? A może właśnie chcecie uroczystość zorganizować w innym kraju? Tak czy inaczej będziecie musieli dopełnić kilku formalności i załatwić kilka dokumentów. O jakie dokumenty chodzi i jak je zdobyć?

Ślub cywilny z obcokrajowcem w Polsce – przepisy i dokumenty

O tym, jakie dokumenty obywatel Polski ma obowiązek złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego, przeczytacie tutaj. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi odwiedzić nie tylko wspomniany USC, ale także ambasadę lub konsulat kraju swojego pochodzenia. By móc przed urzędnikiem zawrzeć związek małżeński ważny w świetle prawa, osoba spoza Polski musi posiadać ważny paszport (lub dokument podróży czy kartę pobytu), odpis aktu urodzenia (oryginał oraz tłumaczenie przysięgłe), a także zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, który to dokument można zdobyć właśnie w ambasadzie lub konsulacie. Zanim zostanie Wam wydane owe zaświadczenie musicie odbyć obowiązkowo rozmowę z konsulem. Jeśli oboje pochodzicie z krajów należących do Unii Europejskiej, rozmowa ta jest najczęściej zwykłą formalnością, ponieważ żadne z Was nie zyska dodatkowych korzyści prawnych z racji zawarcia małżeństwa. Rozmowa z konsulem ma sprawdzić, czy obywatel spoza Unii nie chce przypadkiem ułatwić sobie drogi do legalizacji pobytu i pracy w krajach Unii Europejskiej. Komplet dokumentów należy przedłożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego najpóźniej 31 dni przed planowaną datą ślubu. Wówczas sporządzany jest tam kolejny dokument – zaświadczenie o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie związku małżeńskiego stron. Może być ono wydane także na potrzeby ślubu konkordatowego. Jeśli któreś z przyszłych małżonków jest wdową lub wdowcem, potrzebuje także skróconego odpisu aktu zgonu uprzedniego współmałżonka. W przypadku rozwodnika koniecznie należy przedłożyć w urzędzie z kolei skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie. Pamiętajcie, że jeśli obcokrajowiec nie posługuje się w stopniu dobrym językiem polskim, w Urzędzie Stanu Cywilnego musi pojawić się tłumacz przysięgły.

ślub międzynarodowy, pomoc wedding plannerki w organizacji ślubu

Ślub kościelny z obcokrajowcem w Polsce – czy są przeciwwskazania, jakie formalności?

Ze strony Kościoła Katolickiego nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań względem obywatelstwa czy narodowości żadnego z przyszłych małżonków do zawarcia ślubu kościelnego. Trzeba mieć oczywiście na uwadze, że ksiądz może pobłogosławić wstąpienie w sakrament małżeństwa w Kościele, jeżeli będzie ono miało także skutki cywilnoprawne, dlatego najpierw powinno się przejść obrządek państwowy lub załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego dokumenty do ślubu konkordatowego, czyli mającego ważność zarówno przed Bogiem, jak i przed Państwem. Jeżeli oboje narzeczeni mieszkają za granicą, powinni poprosić  proboszcza w parafii miejsca zamieszkania o wystawienie licencji, czyli zgody na pobłogosławienie małżeństwa poza parafią. Potwierdzoną przez tamtejszą kurię licencję wysyła się do Kurii w Polsce, która przekazuje następnie dokument do parafii, w której mają odbyć się zaślubiny. Podobnie, jak w Urzędzie Stanu Cywilnego, w przypadku, gdy narzeczony lub narzeczona nie znają języka polskiego, przy zawieraniu związku małżeńskiego powinien być tłumacz.

Ślub za granicą

Pary młode decydują się na ślub poza granicami swojego kraju z różnych powodów – niektórzy mieszkają na stałe lub aktualnie przebywają za granicą na dłużej, inni po prostu chcą w związek małżeński wstąpić w wybranym przez siebie, wymarzonym miejscu poza granicami ich ojczystego kraju. W organizacji takiego przedsięwzięcia pomóc im mogą liczne agencje, które specjalizują się w organizacji ślubów i wesel w przeróżnych atrakcyjnych lokalizacjach na całym świecie, lub konsultantka ślubna, która nie tylko zatrudni usługodawców, pomoże w wyborze sali i dekoracji, ale załatwi również wszelkie formalności i zajmie się rachunkami. Ceny za jednego gościa – jego zakwaterowanie, bilety lotnicze, miejsce na sali weselnej itd. – wahają się znacznie w zależności od miejsca, które wybierzecie. Za granicą, z odpowiednim wcześniejszym przygotowaniem, można zawrzeć każdy rodzaj ślubu. Jeśli prawo danego kraju na to pozwala, ceremonia może się odbyć także w plenerze.

konsultantka ślubna, organizacja ślubu z obcokrajowcem

Jeśli obawiacie się, że ślub zawarty za granicą nie będzie ważny w Polsce – nie martwcie się. Według przepisów prawa małżeństwo zawarte w innym kraju zgodnie z prawem tego kraju jest ważne wszędzie. Małżeństwo zawarte za granicą trzeba jednak zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce, w którym należy przedłożyć:

  • oryginał dokumentu potwierdzającego zawarcie małżeństwa
  • tłumaczenie sygnowane przez tłumacza przysięgłego
  • odpis aktu urodzenia

Biorąc ślub cywilny za granicą, musicie mieć na uwadze, że każdy kraj, a czasami nawet region posiada inne przepisy dotyczące wstąpienia w cywilny związek małżeński, dlatego zawczasu zorientujcie się, jakie dokumenty musicie przygotować i ile wcześniej przedłożyć je w urzędzie. Nie przygotowujecie się jednak też za wcześnie, gdyż dokumenty ważne są często jedynie przez trzy miesiące. Dokumenty, które na pewno trzeba mieć ze sobą w zagranicznym Urzędzie Stanu Cywilnego to:

  • pełne akty urodzenia
  • ważne paszporty lub w krajach UE dowody osobiste
  • zaświadczenie o braku prawnych przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa
  • dowód ustania, unieważnienia lub nieistnienia małżeństwa, jeśli przyszli małżonkowie lub jedno z nich zawarło małżeństwo wcześniej
  • tłumaczenia przysięgłe dokumentów
organizacja ślubu z obcokrajowcem co trzeba wiedzieć

Ślub obywateli Polski za granicą

Jeśli jesteście obywatelami Polski na stałe przebywającymi za  granicą, nie musicie wracać do ojczystego kraju, żeby tam zawrzeć związek małżeński. Obywatele Polski mogą za granicą zawrzeć tak zwany ślub konsularny – niemal w każdym kraju na świecie. Formalności powinniście bez trudu załatwić w konsulacie polskim i tam też wstąpić w nowy stan cywilny przed konsulem – wyślijcie drogą elektroniczną zapytanie do ambasady, a na pewno poznacie wszelkie szczegóły. Świadkowie na ślubie konsularnym nie muszą mieć obywatelstwa polskiego, ani nawet być Polakami. Muszą oni jednak koniecznie znać język polski w stopniu umożliwiającym zrozumienie przysięgi, bądź należy zatrudnić dla nich tłumacza przysięgłego – przy konsulacie na pewno takiego znajdziecie. W konsulacie polskim za granicą, podobnie jak w polskich urzędach, wola zawarcia związku małżeńskiego powinna być zgłoszona przynajmniej miesiąc przed planowanym terminem ceremonii. Wtedy należy też przedłożyć wymagane dokumenty. W konsulacie polskim będą to zwykle Wasze ważne paszporty (lub dowody osobiste w krajach Unii Europejskiej), odpisy aktów urodzenia, zaświadczenia o braku prawnych przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa oraz – w przypadku osób rozwiedzionych lub owdowiałych – odpowiednie dowody ustania, unieważnienia lub nieistnienia uprzedniego małżeństwa. W niektórych krajach wymagane są dodatkowe dokumenty, w zależności od obowiązujących przepisów prawnych, dlatego warto zawczasu dowiedzieć się, jakie formalności są wymagane w kraju Waszego przebywania oraz, jakie należy uiścić opłaty.

Życzymy pomyślności w organizowaniu formalności – niech pójdzie łatwo i szybko! A jeśli boicie się, że nie dacie sobie ze wszystkim rady, zawsze możecie poprosić o pomoc konsultantkę ślubną, która wybawi Was z każdego Ślubnego Ambarasu!